Administrativa postup

Vážení obchodní přátelé,
předpokládáme postup administrativních úkonů vedoucích k realizaci Vaší nové fotovoltaické elektrárny (FVE) umístěné na střeše nebo na volné ploše (viz níže na této straně).

Fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše (šikmá, rovná, sedlová) 


VAŠE PODKLADY
 • Vyplňte náš poptávkový formulář, který je volně ke stažení na stránkách www.ZlutaEnergie.cz v sekci "Ke stažení" a pokuste se v něm uvést co nejvíce informací, které nám pomohou získat konkrétní představu o Vaší střeše. 
 • K formuláři přiložte také fotografii střechy.
 • Přiložte také souřadnice GPS (www.mapy.cz, maps.google.com), podle kterých je možné určit orientaci střechy a posoudit vhodnost výstavby FVE.

NAŠE INDIKATIVNÍ NABÍDKA
 • Po obdržení všech potřebných údajů vám zašleme indikativní cenovou nabídku, ze které se dozvíte možný instalovaný výkon, cenu, položkový rozpočet a také časovou návratnost pro obě varianty - přímé investice i bankovního úvěru.

VAŠE ROZHODNUTÍ
 • Jistě si necháte vypracovat více cenových nabídek a mnoho jich bude podobných. Fotovoltaických panelů je na trhu nepřeberné množství a i pro odborníka není jednoduché získat dokonalý přehled. Naše společnost nabízí dvě možnosti. Nekompromisní špičkovou americkou technologii SUNPOWER za odpovídající cenu a nebo alternativní technologii od největšího asijského výrobce solárních panelů SUNTECH, kterého akceptuje a uznává celá Evropa a všechny banky u nás. Nabízíme tedy obě cenové kategorie. Rozhodně po nás nechtějte nejnižší cenu. Uvědomte si, že elektrárnu stavíte minimálně na 20 let, přičemž naše technologie mnohé z nás přežije, protože její životnost je minimálně 35 let. Je však třeba na kompletní instalaci a zapojení použít 100% materiály. Na těchto investicích prostě šetřit nelze!

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ
 • V momentě, kdy se rozhodnete pořídit svou vlastní fotovoltaickou elektrárnu, musíte učinit další krok - podat žádost o rezervaci výkonu u svého distributora elektrické energie. Příslušný formulář pro společnosti ČEZ a EON naleznete v sekci ke stažení. Pokud patříte pod jiného distributora, bude mít formulář zcela určitě ke stažení na svých internetových stránkách. V některých případech je potřeba také zažádat obec o souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny a zároveň podat ohlášku na stavebním úřadě. Tyto kroky jsou ale nutné pouze v případě kdy je k nim zákazník vyzván, standardně se bez těchto povolení obejdete. K vyplněnému formuláři je třeba také dodat jednopolové schéma zapojení celého systému. Schéma vám na požádání vypracuje každý šikovný elektrikář. Zákazníkům, kteří se rozhodli realizovat fotovoltaickou elektrárnu se společností Livela, s.r.o. poskytneme schéma zapojení automaticky, včetně pomoci s administrativní částí. Vyplněný formulář a schéma zapojení je potřeba doručit na adresu distributora, který má ze zákona 30 dní na vyjádření. Po 30ti dnech vám zašle buď kladné stanovisko s podmínkami připojení do sítě, nebo stanovisko záporné, např. z důvodu vyčerpané kapacity distribuční sítě.

INSTALACE FVE
 • Po obdržení kladného stanoviska od distributora elektrické energie již nic nebrání podepsání smlouvy o dílo, kde si předem zákazník odsouhlasí podmínky smlouvy se společností Livela, s.r.o. a stanoví se termín realizace. 
 • Po předání hotového díla a následné revizi fotovoltaického zařízení lze požádat distributora elektrické energie o připojení zkušebního provozu a zároveň o podepsání smlouvy o dodávkách elektrické energie do distribuční sítě. Na její zpětné doručení má distributor 30 dní. 
 • Během této doby již můžete žádat i o udělení licence pro výrobu el. energie na ERÚ (společnost Livela, s.r.o. nabízí nezávaznou pomoc s vyplněním formulářů ). Licence je zpoplatněna částkou 1000 Kč a veškeré potřebné podklady pro její vyřízení je možno stáhnout z www.ZlutaEnergie.cz nebo na www.ERU.cz.
 • V případě, že vlastníte živnostenský list, je potřeba dodat jeho ověřenou kopii
 • Pokud o živnostenský list teprve žádáte, tak je třeba přiložit žádost o přidělení IČ.
 • Dále musíte dokladovat majetkový vztah k FVE (předávací protokol, faktura, kupní smlouva, důležitý je doklad o zaplacení), souhlas vlastníka nemovitosti s provozováním a katastrální mapu s vyznačením provozovny.
 • V některých případech distributor může vyžadovat schéma skutečného rozmístění panelů a také projektovou dokumentaci (není v ceně FVE). Je totiž překvapivé, že každá pobočka každého distributora má jiné požadavky. Ve většině případů však projektovou dokumentaci na FVE umístěnou na rodinném domě nepotřebujete. 
 • Po dodání všech potřebných dokumentů a získání licence pro výrobu elektrické energie se stává zákazník podnikatelským subjektem, což nese veškeré povinnosti s tím spojené dle platných zákonů české republiky.

FVE umístěná na volném pozemku

U volných pozemků je třeba si předem uvědomit několik podstatných skutečností. Přestože mnoho zákonů v této oblasti je nepřesných, nedokonalých, rozporuplných a můžeme se domnívat, že nejsou logické nebo správné a metodické pokyny mají rozhodně jiný výklad těchto zákonů, než logický úsudek běžných lidí i odborníků, přesto se bohužel musíme držet níže uvedených skutečností:


CHCETE-LI STAVĚT FVE NA VOLNÉ PLOŠE, MUSÍ MÍT TYTO NÁLEŽITOSTI
 • pozemek musí být z hlediska územního plánování zastavitelný
 • jestliže není pozemek zastavitelný, je třeba udělat změnu územního plánu na plochu zastavitelnou, například průmyslovou zónu a to i přesto, že se jedná o stavbu dočasnou, odstranitelnou, ne pevně spjatou se zemí (nepoužíváme betonové patky), pochopitelně budete muset pozemek dočasně vyjmout ze zemědělského půdního fondu
 • dále musíte mít kladné vyjádření distributora o připojení energetického zdroje na tomto pozemku k veřejné distribuční síti
 • následně je třeba vyřídit územní a stavební povolení (uvažujte o zrychlených formách, jako například sloučené řízení nebo veřejnoprávní smlouva)
 • jestliže k dnešnímu dni máte k dispozici pouze ornou plochu nebo trvalý travní porost, z časového hlediska už nemá smysl cokoli ve věci stavby FVE na tomto pozemku činit, protože tento rok výhodná výkupní cena el. energie končí a změna územního plánu a následné územní a stavební povolení trvá obvykle déle než rok

Jestliže splňujete výše uvedené, pojďme se podívat co dál:

VAŠE PODKLADY

 • Vyplňte náš poptávkový formulář, který je v sekci ke stažení na našich stránkách a pokuste se v něm uvést co nejvíce informací. 
 • Důležité jsou hlavně souřadnice pozemku viz www.mapy.cz a rozměr pozemku
 • Ideální je mapa od geodetů v DWG formátu se zákresem Vašeho pozemku určeného ke stavbě solárního parku. Můžeme pak přesně zakreslit umístění panelů a naše následná cenová nabídka může být velmi přesná.

NAŠE NABÍDKA
 • Po obdržení všech potřebných údajů vám zašleme indikativní cenovou nabídku, ze které se dozvíte možný instalovaný výkon, cenu, položkový rozpočet a také časovou návratnost pro obě varianty - přímé investice, i bankovního úvěru.
STAVBA FVE
 • Před stavbou FVE uzavřeme Smlouvu o dílo, platební podmínky obvykle s Vašim finančním ústavem, který bude FVE financovat
 • Zkontrolujeme, do kdy platí rezervace kapacity
 • Pokud to vyžaduje distributor ve stanovisku o rezervaci a připojení, zadáme vypracovat studii připojitelnosti
 • Jestliže banka požaduje energetický audit, necháme jej vypracovat energetickým auditorem
 • Připravíme projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení
 • Připravíme prováděcí projekt
... no a pokud máte významnou část papírové války za sebou, přistoupíme k samotné stavbě FVE, která je relativně nejjednodušší částí celého procesu.


NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS!       ČASU UŽ JE HODNĚ MÁLO!


Comments