Ekologie

Přínos fotovoltaických zdrojů elektrické energie k ochraně klimatu a životního prostředí je významný. Přeměna sluneční energie v elektrickou je ekologicky čistá, fotovoltaická elektrárna neprodukuje žádný toxický odpad, plyn, popílek ani hluk. Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z hlediska životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem její výroby. Jeden kilowatt instalovaného výkonu fotovoltaického systému ročně vyprodukuje 1000kWh elektrické energie a ušetří ročně přibližně 850kg emisí CO2. FVE nevyžaduje žádnou údržbu. Životnost technologie přesahuje 35 let.

Dle posledních měření v České republice i Německu jsou reálná data produkce vyšší, než teoretické hodnoty. V praxi se hodnoty pohybují až kolem 1250 kWh a jednoho instalovaného kilowattu!

Jedná se tedy o naprosto čistou žlutou energii bez negativních vlivů na životní prostředí:

  • Neomezuje život lidí, zvířat, rostlin
  • Neprodukuje žádný hluk, žádný zápach
  • Neprodukuje CO2 ani jiné skleníkové plyny
  • Nespotřebovává žádné suroviny, ale pouze využívá sluneční záření
  • Jedná se o bezúdržbovou technologii
  • Automatický provoz nevyžaduje obsluhu
  • Není zdrojem žádného záření
  • Nemá žádné negativní dopady na životní prostředí
  • Spolehlivá technologie zaručuje dlouhou životnost solárních článků
  • Garantuje nízké provozní náklady (palivo je zdarma)
Comments