Ekonomika FVE

  • Průměrná pořizovací cena za 1 000W (1kW) instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny je = 79 000 Kč bez DPH
  • Reálná návratnost je přibližně 5-7 let (dle velikosti a umístění) při vložení vlastních prostředků
  • Návratnost při použití půjčených prostředků – úvěr, leasing, splátky je přibližně 9 let.
Vzhledem k tomu, že po dobu 20 let je garantovaný výkup elektrické energie z obnovitelných zdrojů jako je slunečního záření za předem dohodnuté výkupní ceny, návratnost investice je 100%. Banky a úvěrové společnosti proto tyto projekty podporují a i v době celosvětové finanční krize na ně půjčují finanční prostředky!
Comments