Jak získat fotovoltaickou elektrárnu

První krok - informujte se!


1) Podívejte se na naši internetovou prezentaci, kde jsou zodpovězeny všechny nejčastěji kladené otázky: www.ZLUTAENERGIE.cz 
2) Chcete-li Více informací, kontaktujte nás e-mailem, na který Vám co nejrychleji odpovíme: info@zlutaenergie.cz 
3) Pokud jste nenašli na našich webových stránkách odpověď a e-mailová odpověď nebyla zcela jasná, můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle: +420 543 232 318, nebo vyberte nejvhodnější osobu v sekci kontakty.


Druhý krok - informujte nás!

Zašlete nám prosím e-mailem následující informace:
 1. Kontakty: Vaše jméno a příjmení, e-mail a telefon
 2. Lokace: Místo - adresa Vaší střechy nebo jiné plochy, kde si přejete umístit fotovoltaickou elektrárnu
 3. Fotografie: Je-li to možné, zašlete nám také fotografii místa, kde bude instalována Vaše sluneční elektrárna
 4. Rozměr: Přibližná šířka a výška (hloubka) plochy - střechy
 5. Orientace: Definujte, na jakou světovou stranu je Vaše plocha orientována (jih, jihozápad, jihovýchod)
 6. Sklon: Je-li to možné, prosím informujte nás o sklonu Vaší střechy ve stupních
 7. Distribuce: Váš nynější distributor elektrické energie je E.ON, ČEZ, PRE?
 8. Cena za kWh, kterou nyní platíte u svého dodavatele el. energie.
 9. Přibližná spotřeba el. energie za rok v kWh.
 10. Předpokládaný termín dodání a instalace.

Poznámky: 

 1. Čím přesnější kontakty dostaneme, tím rychleji Vás můžeme kontaktovat. Prosíme o mobilní telefon.
 2. Uveďte, kam si přejete instalovat FVE (střecha rovná nebo sedlová, volná plocha, trvalý travní porost atp.)
 3. Případně zašlete odkaz na umístění Vaší střechy nebo pozemku pomocí webu www.mapy.cz
 4. Pokud možno uveďte přesné rozměry. Rozlohy vodorovné nebo sedlové střechy, nebo pozemku. Přejete-li si zastavit pozemek, musí být veden v územním plánu jako zastavitelný. Pozemek nesmí celý rok stínit žádná překážka, strom, budova, blízký vysoký kopec a to ani v zimě, kdy je slunce velmi nízko.
 5. Orientace plochy sedlové střechy. 0 stupňů = jih; -90 stupňů je východ; +90 stupňů je západ.
 6. Sklon sedlové střechy. 0 stupňů je vodorovná střecha; 35 stupňů je optimální sedlová střecha. Pamatujte, že střechy nesmí celoročně stínit vedlejší budova, strom nebo jiná překážka.
 7. Dle lokality rozlišujeme distribuční síť E.ON, ČEZ, PRE.
 8. Za jakou cenu nyní nakupujete jednu kWh elektrické energie z veřejné distribuční sítě.
 9. Jakou máte průměrnou roční spotřebu.
 10. Přejete si zakoupit FVE, nebo si přejete nainstalovat na Vaši plochu nebo střechu FVE od společnosti LIVELA, s.r.o. a nakupovat tak levnou žlutou energie za výrazně nižší cenu. Pochopitelně můžete nám střechu nebo plochu pouze pronajmout.
 11. Kdy si přejete nainstalovat FVE.
 12. Sem uveďte další informace, jako
Zda-li jste omezeni financemi. Máte připravenou hotovost, nebo předpokládáte úvěr, leasing.
Rozlohou pozemku

Rezervovaným maximálním výkonem, který Vám distributor schválil

Čím přesnější informace od Vás dostaneme, tím rychleji a předněji Vám budeme moci odpovědět. Děkujeme Vám. Nevíte-li si rady s některou z odpovědí? Nevadí, zašlete ty informace, které máte k dispozici. Obratem Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky, případně Vás navštívíme.


Třetí krok - administrativa

Malé sluneční elektrárny na střechách

K zahájení instalace a k následnému provozu solární elektrárny je podle nového stavebního zákona potřeba zajistit relativně málo administrativních úkonů.

 1. Sepíšeme se zákazníkem smlouvu o nájmu střechy nebo volné plochy na 30 let, na které budou instalovány fotovoltaické panely
 2. Součástí smlouvy bude také dohoda o dodávkách levné žluté elektrické energie zákazníkovi po dobu 30 let
 3. Následně požádáme místního distributora elektrické energii o připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti tak, aby se přebytky elektrické energie, kterou zákazník nespotřebuje mohly prodat do distribuční sítě. Vedle Vašeho elektroměru přibude ještě jeden pro fotovoltaickou elektrárnu. Distributor je ze zákona povinen solární elektrárnu připojit k distribuční soustavě a energii ze sluneční elektrárny vykoupit.
 4. Následně požádáme Energetický regulační úřad (ERU) o zápis provozovny fotovoltaické elektrárny pod naší licenci, která je udělena na výrobu elektrické energie.
ANO všimli jste si správně, dle nového stavebního zákona na tyto malé stavby není třeba žádného dokladu... 
Aby nám však Energetický regulační úřad (ERU) provoz schválil a distributor nás připojil, pochopitelně je nutná revize tohoto elektrického zařízení.


Velké sluneční elektrárny na volných plochách


V případě instalace fotovoltaické elektrárny na volné ploše (obvykle trvalý travní porost) je třeba projít územním a stavebním řízením za předpokladu, že stavba je v souladu s územním plánem, tedy plocha je zastavitelná, tzn. ostatní plocha, stavební parcela, průmyslová zóna. Jestliže tato plocha není v souladu s územním plánem, je třeba provést změnu územního plánu, je-li k tomu vůle. Například v kraji Vysočina se změny územního plánu za účelem využití volné plochy pro fotovoltaické elektrárny nepovolují!

Přestože se jedná o volnou, dočasnou, odstranitelnou stavbu, která není pevně spjata s půdou a ve stavebním zákoně není informace o tom, že by instalace solární technologie potřebovala stavební povolení, v některých metodických pokynech je uvedeno, že sluneční elektrárny musí projít stavebním řízením! Navíc každý stavební úřad může přistupovat k této "stavbě" trochu jinak!

Velké sluneční elektrárny pro Vás postavíme na klíč, včetně veškerých povolení, projektů atp. Informujte nás o Vaší parcele o Vašem záměru.


Čtvrtý krok - instalace fotovoltaické elektrárny

Instalace fotovoltaické elektrárny je pro Vás velmi jednoduchou záležitostí, vše zajistí společnost LIVELA, s.r.o.

Postup instalace:

1. Nainstalujeme duralovou nebo nerezovou konstrukci pro uchycení fotovoltaických panelů.
 • Pro střechu se střešní krytinou - pálená nebo betonová taška - použijeme nerezové háky, které upevníme ke krovům pod krytinou
 • Pro střechu typu vlnitý plech umístíme háky na nosníky obvykle kovové konstrukce v místech, kde je vlnitý plech uchycen
 • Na ploché střechy umísťujeme kovovou samonosnou konstrukci, kterou v krajních bodech uchytíme šrouby
2. Na takto předem připravenou konstrukci přišroubujeme sluneční panely

3. Solární panely mezi sebou propojíme kabely

4. Kabeláž svedeme do střídačů, nebo-li měničů. Tyto vyrábí z jednosměrného proudu proud střídavý, který je možné spotřebovat, nebo odeslat do distribuční sítě.

5. Měniče jsou pak připojeny k "hodinám", ze kterých lze odečíst několik informací
 • Kolik levné žluté energie spotřeboval zákazník ze sluneční elektrárny
 • Kolik žluté energie se odeslalo do distribuční soustavy (nespotřebuje-li zákazník žlutou energii, přebytek ze zákona vykupuje místní distributor elektrické energie, to je EO.N, ČEZ, PRE, nebo jiný obchodník z elektrickou energií)
 • Kolik běžné elektrické energie spotřeboval zákazník z distribuční soustavy (například v noci)
Instalace malé fotovoltaické elektrárny na střechu může trvat 3 dny.
Instalace větší solární elektrárny až několik týdnů.

Klikněte na odkaz: "Praktická ukázka", kde jsme pro Vás připavili názornou obrazovou dokumentaci, jak se taková malá fotovoltaická elektrárna instaluje.


Pátý krok - užívání fotovoltaické elektrárny v praxi

Svítí-li slunce, dodává sluneční elektrárna levnou žlutou elektrickou energii.
Je-li slunce pod mrakem, sluneční elektrárna dodává méně žluté elektrické energie, která však obvykle potřebám zákazníka stačí.
Přebytky elektrické energie, kterou zákazník nespotřebuje, se dále prodávají do distribuční sítě.
V noci, když slunce nesvítí pak zákazník získává elektrickou energii z distribuční sítě.

Je tedy dobré, se před odchodem do práce zamyslet, jak by se dala levná žlutá energie přes den využít.
Zde jsou příklady:

 • Zapneme pračku a vypereme špinavé prádlo.
 • Myčku nastavíme, aby umyla nádobí například po ukončení pracího režimu.
 • Necháme ohřát užitkovou vodu, kterou následně vytápíme dům, nebo ji používáme na sprchování.
 • Mrazáky, ledničky, oběhová čerpadla běží stále po celý den i noc.
 • Klimatizace
Jednoduše řečeno - fotovoltaická elektrárna nám během dne dodává levnou žlutou sluneční energii, kterou je třeba maximálně využít.
Lze poměrně přesně určit, kolik elektrické energie za rok fotovoltaická elektrárna vyprodukuje a je jen na nás, zda-li tuto žlutou elektrickou energii spotřebujeme, nebo ji jako přebytek prodáme dále do distribuční soustavy. V každém případě je možné vyčíslit Vaše úspory z využívání levné sluneční energie. V průměrné domácnosti se sníží náklady na elektrickou energii až o 30%!

Navíc tak významným způsobem přispíváte k zlepšování čistoty životního prostředí.
Comments