Kolik je energie ze slunečního záření

  • V našich klimatických podmínkách je celková doba slunečního svitu v rozmezí 1400-2200 hodin za rok.
  • Na jeden m2 plochy ČR ročně dopadne v průměru 1 000kWh energie ze slunečního záření.
  • Jestliže použijeme špičkové fotovoltaické panely s účinností 18,1%, pak z jednoho m2 FV panelu získáme v za rok 181kWh elektrické energie.
  • Jeden kilowatt instalovaného výkonu je tvořen přibližně 5,5m2 čisté plochy fotovoltaických panelů, které mají účinnost 18,1%.
  • Jeden kilowatt instalovaného výkonu krystalické křemíkové technologie staticky umístěných fotovoltaických panelů vyprodukuje v průměru cca 1 000kWh za jeden rok.
  • Jestliže otáčíme fotovoltaickým panelem za sluncem tak, aby sluneční záření stále dopadalo kolmo na panel, výroba elektrické energie je přibližně o 37% vyšší oproti statické instalaci. 1kW instalovaného výkonu solárních panelů tedy v českých podmínkách vyrobí za rok přibližně 1 370kWh

    Výše jsou uvedeny hodnoty, kterých reálně dosahujeme. V případě použití panelů amerického výrobce SunPower bylo několikaletým měřením v Německu zjištěno, že z jednoho instalovaného kilowattpíku vyrobí reálně SunPower 1250kWh / rok!
Comments