Legislativa

  • Státem vydaný zákon garantuje výkup elektrické energie z obnovitelného zdroje jako je sluneční záření na 20let.
  • Každou fotovoltaickou elektrárnu musí distributor ze zákona připojit a vykupovat vyprodukovanou elektrickou energii, pokud to přenosová soustava umožňuje.
  • Pro výrobu elektrické energie je nutné získat licenci od Ministerstva průmyslu a obchodu (v souladu s Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb.)
Comments