Názvosloví

Fotovoltaická elektrárna
zařízení na výrobu elekrické energie ze slunečního záření. Fotovoltaickým elektrárnám se říká také solární elekrárny, nebo sluneční elektrárny

Fotovoltaický panel
fotovoltaická elektrárna je sestavena z fotovoltaických panelů, kterou jsou mezi sebou propojeny kabely do střídačů, nebo-li měničů, které přeměňují jednosměrný proud na střídavý

Wp [wat pík]
Špičkový výkon při ideálních podmínkách (sluneční světlo o intenzitě 1000 W/m2 dopadá kolmo na panel při teplotě 25°C)

Střídače - měniče - invertory
zařízení, které přeměňuje jednosměrný elektrický proud získaný z fotovoltaických panelů a proud střídavý
Comments