Nedostatek energie


Zamysleme se...

  • Zásoby fosilních zdrojů se výrazně snižují. Odhadují se v desítkách let. Pouze uhlí je cca na 130 let.
  • Spotřeba energií celosvětově roste!
  • Současné výzkumy potvrzují, že spotřeba zejména elektrické energie dlouhodobě roste.
  • V roce 2014 hrozí České republice kritický nedostatek elektrické energie!

 

Proto je třeba hledat a více využívat jiné než tradiční (fosilní) zdroje energie!

Comments