Proč fotovoltaické elektrány?

... zapojme se prosím všichni do ekologického projektu společnosti LIVELA a.s.

Jedná o realizaci zajímavého záměru, který příznivě ovlivňuje ekologickou stabilitu krajiny, je šetrný k životnímu prostředí a využívá obnovitelný zdroj energie. Umístění solárních panelů na volné ploše připomíná svým vzhledem vodní plochu. Tento projekt přispívá k naplnění programu posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů /CO2/ pří výrobě elektrické energie.


EKOLOGIE

Přínos fotovoltaických zdrojů elektrické energie k ochraně klimatu a životního prostředí je významný. Přeměna sluneční energie v elektrickou je ekologicky čistá, fotovoltaická elektrárna neprodukuje žádný toxický odpad, plyn, popílek ani hluk. Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z hlediska životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem její výroby. Jeden kilowatt instalovaného výkonu fotovoltaického systému ročně vyprodukuje 1000kWh elektrické energie a ušetří ročně přibližně 850kg emisí CO2FVE nevyžaduje žádnou údržbu. Životnost technologie přesahuje 35 let.

Dle posledních měření v České republice i Německu jsou reálná data produkce vyšší, než teoretické hodnoty. V praxi se hodnoty pohybují až kolem 1250 kWh a jednoho instalovaného kilowattu!

Jedná se tedy o naprosto čistou žlutou energii bez negativních vlivů na životní prostředí:

 • Neomezuje život lidí, zvířat, rostlin
 • Neprodukuje žádný hluk, žádný zápach
 • Neprodukuje CO2 ani jiné skleníkové plyny
 • Nespotřebovává žádné suroviny, ale pouze využívá sluneční záření
 • Jedná se o bezúdržbovou technologii
 • Automatický provoz nevyžaduje obsluhu
 • Není zdrojem žádného záření
 • Nemá žádné negativní dopady na životní prostředí
 • Spolehlivá technologie zaručuje dlouhou životnost solárních článků
 • Garantuje nízké provozní náklady (palivo je zdarma)

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Na globálním oteplování zeměkoule se mimo jiné také podílí stav COv ovzduší. Sluneční záření dopadající do atmosféry z vesmíru je z části (35%) odraženo zpět do vesmíru. Zbytek záření dopadá na zemský povrch, který otepluje. Přirozeně se vyskytující skleníkové plyny (vodní pára, metan a CO2) zachytávají část odraženého záření, které atmosféru ohřívá. Tyto vlivy působí od nepaměti a lze říci, že s ostatními vlivy po dlouhá staletí v rovnováze.

Právě nárůst skleníkových plynů zejména pak CO2 způsobuje, že se v atmosféře zachytává více odraženého záření, takže dochází k postupnému ohřívání atmosféry. Tento mechanizmus bývá označován jako skleníkový efekt. 

Lidstvo produkuje více CO2 než dokáže zeleň proměnit na kyslík.

Rostliny jsou obrovským spotřebitelem vzdušného oxidu uhličitého, který s pomocí fotosyntézy přeměňují v ústrojnou hmotu a přitom vydýchávají kyslík. Kácením deštných pralesů se schopnost Země "recyklovat" COzmenšuje. Přičemž industrializace, kdy zejména pro výrobu energie a pohon vozidel se spalují fosilní paliva, naproti tomu zvyšuje produkci CO2.

Řešením je omezování produkce CO2, zejména spalování fosilních paliv a důsledné využívání čisté sluneční energie.


NEDOSTATEK ENERGIE

Zamysleme se...

 • Zásoby fosilních zdrojů se výrazně snižují. Odhadují se v desítkách let. Pouze uhlí je cca na 130 let.
 • Spotřeba energií celosvětově roste!
 • Současné výzkumy potvrzují, že spotřeba zejména elektrické energie dlouhodobě roste.
 • V roce 2014 hrozí České republice kritický nedostatek elektrické energie! 

Proto je třeba hledat a více využívat jiné než tradiční (fosilní) zdroje energie!


ZÁVAZEK

Závazek České republiky vůči Evropské unii v podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě má dosáhnout 8% do roku 2010, celkový průměr všech států unie v roce 2020 má dokonce dosáhnout 20%. V případě nesplnění kvót hrozí sankce. Současná výroba energie z obnovitelných zdrojů v České republice přitom dosahuje pouze 4,5%.


EKONOMICKÉ DŮVODY

V roce 2009 není v České republice dotační titul na nákup fotovoltaické elektrárny.  Ovšem dotovaný výkup elektrické energie vyrobené z obnovitelného zdroje slunečního záření je zákonem ČR garantován po dobu 20 let. 

Je mnohem ekonomičtější podporovat (dotovat) výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, které neprodukující žádný toxický odpad, zplodiny, plyn, popílek ani hluk a navíc nespotřebovávají žádnou jinou energii než nevyčerpatelný zdroj slunečního záření.

Budeme-li i nadále ničit životní prostředí vypouštěním jedovatých plynů, náprava nemocné přírody i nemocných lidí bude mnohem dražší než dotace výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů!


Fotovoltaika, jako jedna z nejčistších forem výroby elektrické energie, je ve světě dynamicky se rozvíjející odvětví. Pojďme ji společně provozovat i v České republice.

Comments