Třetí krok - administrativa

Malé sluneční elektrárny na střechách

K zahájení instalace a k následnému provozu solární elektrárny je podle nového stavebního zákona potřeba zajistit relativně málo administrativních úkonů.
  1. Sepíšeme se zákazníkem smlouvu o nájmu střechy nebo volné plochy na 30 let, na které budou instalovány fotovoltaické panely
  2. Součástí smlouvy bude také dohoda o dodávkách levné žluté elektrické energie zákazníkovi po dobu 30 let
  3. Následně požádáme místního distributora elektrické energii o připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti tak, aby se přebytky elektrické energie, kterou zákazník nespotřebuje mohly prodat do distribuční sítě. Vedle Vašeho elektroměru přibude ještě jeden pro fotovoltaickou elektrárnu. Distributor je ze zákona povinen solární elektrárnu připojit k distribuční soustavě a energii ze sluneční elektrárny vykoupit.
  4. Následně požádáme Energetický regulační úřad (ERU) o zápis provozovny fotovoltaické elektrárny pod naší licenci, která je udělena na výrobu elektrické energie.
ANO všimli jste si správně, dle nového stavebního zákona na tyto malé stavby není třeba žádného dokladu...
Aby nám však Energetický regulační úřad (ERU) provoz schválil a distributor nás připojil, pochopitelně je nutná revize tohoto elektrického zařízení.


Velké sluneční elektrárny na volných plochách


V případě instalace fotovoltaické elektrárny na volné ploše (obvykle trvalý travní porost) je třeba projít územním a stavebním řízením za předpokladu, že stavba je v souladu s územním plánem, tedy plocha je zastavitelná, tzn. ostatní plocha, stavební parcela, průmyslová zóna. Jestliže tato plocha není v souladu s územním plánem, je třeba provést změnu územního plánu, je-li k tomu vůle. Například v kraji Vysočina se změny územního plánu za účelem využití volné plochy pro fotovoltaické elektrárny nepovolují!

Přestože se jedná o volnou, dočasnou, odstranitelnou stavbu, která není pevně spjata s půdou a ve stavebním zákoně není informace o tom, že by instalace solární technologie potřebovala stavební povolení, v některých metodických pokynech je uvedeno, že sluneční elektrárny musí projít stavebním řízením! Navíc každý stavební úřad může přistupovat k této "stavbě" trochu jinak!

Velké sluneční elektrárny pro Vás postavíme na klíč, včetně veškerých povolení, projektů atp. Informujte nás o Vaší parcele o Vašem záměru.
Comments