Účinnost FVE

U kvalitních křemíkových solárních monokrystalických modulů značky SunPower je účinnost vyšší než 18%!

Kvalitní střídače (měniče, invertory) značky SMA (Schuco) mají účinnost 98%, transformátorové střídače 95,5%!


Comments