Umístění FVE

Fotovoltaické elektrárny se umísťují na:

 • Klasické sedlové střechy
 • Vodorovné střechy
 • Volné plochy – panely jsou umístěny na kovových, dřevěných nebo betonových konstrukcích asi 1m nad zemí.


Střechy

Fotovoltaické elektrárny můžeme pro Vás instalovat na střechách téměř všech nemovitostí:
 • Rodinný dům
 • Zemědělská usedlost
 • Výrobní hala
 • Skladovací hala
 • Škola
 • Obecní a městské úřady
 • Obchodní centra


Podmínky pro umístění sluneční elektrárny na střechu

... aneb jaké podmínky musí splňovat Vaše střecha?
 1. Plocha střechy, na kterou umístíme sluneční panely, musí směřovat přibližně na jih.
 2. Jižní plochu střechy po celý den nesmí stínit žádná překážka a to ani v zimě, kdy je slunce velmi nízko (strom, jiná budova, sloup atp.)
 3. Musíte být majitelem nemovitosti a tedy i předmětné střechy.
 4. Jste-li nájemcem nemovitosti, je třeba požádat majitele o souhlasné stanovisko pro umístění slunečních panelů na Vaší střeše.
 5. Plocha střechy může být rovná, nebo pod úhlem 10 až 45 stupňů
 6. Sluneční elektrárna se umísťuje na střechu na dobu 30 let (životnost fotovoltaiky)


Volné plochy

Umístění fotovoltaické elektrárny na volné ploše musí splňovat následující podmínky:
 1. Plocha by měl být rovná, svažitá na jih, nebo svažitá mírně jihovýchodním nebo jihozápadním směrem
 2. V blízkosti plochy nesmí být překážky (domy, stromy, sloupy), které by vrhaly na plochu stín a to ani v zimě, kdy je slunce velmi nízko
 3. Předmětná plocha musí být vedena v územní plánu jako ostatní plocha, stavební plocha nebo průmyslová zóna, jinak řečeno plocha určená k zástavbě. Jedná-li se o jinou plochu, například ornou, nebo trvalý travní porost, je třeba nejdříve provést změnu územního plánu. To vše i přesto, že se jedná o volnou, dočasnou, ostranitelnou stavbu, která není pevně spjata se zemí
 4. Je třeba mít souhlas obce s umístění fotovoltaické elektrárny
 5. V blízkosti pozemku, v ideálním případě přímo na pozemku musí být vedení vysokého napění VN (22kV)
 6. Distributor (EO.N, ČEZ, PRE) musí potvrdit, že místní přenosová soustava je dimenzována tak, aby přenesla energii vyrobenou Vaší solární elektrárnou.
Jestliže tedy jste majiteli pozemku, který je veden v územní plánu jako zastavitelná plocha,
obec s výstavbou souhlasí a distributor může v dané lokalitě vykoupit elektrickou energii vyrobenou Vaší sluneční elektrárnou, můžeme pro Vás přípravit projekt a zahájit územní resp. stavební řízení, které je pro stavbu fotovoltaické elektrárny dle našich zákonů nutné.

Společnost LIVELA, s.r.o. Vám fotovoltaickou elektrárnu postaví na klíč včetně projektové dokumentace a všech potřebných povolení.

Kontaktujte nás!
Comments