Podmínky provozu FVE

  • Optimální sklon střechy je 35 stupňů od vodorovné osy
    • Akceptovatelné sklony jsou od 8 do 45 stupňů
  • Plocha střechy musí být natočena na jih
    • Může být až o 15 stupňů natočena jihovýchodním resp. jihozápadním směrem
  • Jižní plochu střechy po celý den nesmí stínit žádná překážka (strom, jiná budova, sloup atp.). Nezapomeňte, v zimních měsících jsou stíny mnohem delší, slunce je nízko nad obzorem.
  • Čím jižnější území naší republiky, tím více slunečního svitu
  • Čím vyšší nadmořská výška, tím více slunečního svitu (každých 600m.n.m znamená nárůst výkonu o cca 5%)
  • Mráz, sníh, led ani kroupy panely nepoškozují
Comments