Pátý krok - užívání elektrárny v praxi

Svítí-li slunce, dodává sluneční elektrárna levnou žlutou elektrickou energii.
Je-li slunce pod mrakem, sluneční elektrárna dodává méně žluté elektrické energie, která však obvykle potřebám zákazníka stačí.
Přebytky elektrické energie, kterou zákazník nespotřebuje, se dále prodávají do distribuční sítě.
V noci, když slunce nesvítí pak zákazník získává elektrickou energii z distribuční sítě.

Je tedy dobré, se před odchodem do práce zamyslet, jak by se dala levná žlutá energie přes den využít.
Zde jsou příklady:
  • Zapneme pračku a vypereme špinavé prádlo.
  • Myčku nastavíme, aby umyla nádobí například po ukončení pracího režimu.
  • Necháme ohřát užitkovou vodu, kterou následně vytápíme dům, nebo ji používáme na sprchování.
  • Mrazáky, ledničky, oběhová čerpadla běží stále po celý den i noc.
  • Klimatizace
Jednoduše řečeno - fotovoltaická elektrárna nám během dne dodává levnou žlutou sluneční energii, kterou je třeba maximálně využít.
Lze poměrně přesně určit, kolik elektrické energie za rok fotovoltaická elektrárna vyprodukuje a je jen na nás, zda-li tuto žlutou elektrickou energii spotřebujeme, nebo ji jako přebytek prodáme dále do distribuční soustavy. V každém případě je možné vyčíslit Vaše úspory z využívání levné sluneční energie. V průměrné domácnosti se sníží náklady na elektrickou energii až o 30%!

Navíc tak významným způsobem přispíváte k zlepšování čistoty životního prostředí.
Comments