Volné plochy

Umístění fotovoltaické elektrárny na volné ploše musí splňovat následující podmínky:
  1. Plocha by měl být rovná, svažitá na jih, nebo svažitá mírně jihovýchodním nebo jihozápadním směrem
  2. V blízkosti plochy nesmí být překážky (domy, stromy, sloupy), které by vrhaly na plochu stín
  3. Předmětná plocha musí být vedena v územní plánu jako ostatní plocha, stavební plocha nebo průmyslová zóna, jinak řečeno plocha určená k zástavbě. Jedná-li se o jinou plochu, například ornou, nebo trvalý travní porost, je třeba nejdříve provést změnu územního plánu. To vše i přesto, že se jedná o volnou, dočasnou, ostranitelnou stavbu, která není pevně spjata se zemí
  4. Je třeba mít souhlas obce s umístění fotovoltaické elektrárny
  5. V blízkosti pozemku, v ideálním případě přímo na pozemku musí být vedení vysokého napění VN (22kV)
  6. Distributor (EO.N, ČEZ, PRE) musí potvrdit, že místní přenosová soustava je dimenzována tak, aby přenesla energii vyrobenou Vaší solární elektrárnou.
Jestliže tedy jste majiteli pozemku, který je veden v územní plánu jako zastavitelná plocha,
obec s výstavbou souhlasí a distributor může v dané lokalitě vykoupit elektrickou energii vyrobenou Vaší sluneční elektrárnou, můžeme pro Vás přípravit projekt a zahájit územní resp. stavební řízení, které je pro stavbu fotovoltaické elektrárny dle našich zákonů nutné.

Společnost LIVELA, s.r.o. Vám fotovoltaickou elektrárnu postaví na klíč včetně projektové dokumentace a všech potřebných povolení.

Kontaktujte nás!
Comments