Výkupní ceny

Pro fotovoltaické elektrárny (FVE) instalované a uvedené do provozu v roce 2010 Energetický regulační úřad stanovil následující výkupní ceny:


Velikost FVE
  Výkupní ceny elektřiny dodané do šítě v Kč / MWhZelené bonusy v Kč / MWh
 FVE s instalovaným výkonem do 30 kW
 12 250,-
 11 280,-
 FVE s instalovaným výkonem nad 30 kW
 12 150,- 11 180,-

Výkupní ceny se tak snížily o 5% oproti roku minilému. Předpokládáme, že v dalším roce dojde opět ke snížení výkupních cen. 

POZOR! PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE TENTO ROK JE POSLEDNÍM ROKEM, KDY BUDE INVESTICE DO FOTOVOLTAIKY EXTRÉMNĚ VÝHODNÁ!!

Jak to funguje v praxi

Uveďme si příklad. Sluneční elektrárna vyrobí například 1kWh elektrické energie.

1) FVE je připojena do vnitřního elektrického rozvodu domu a smlouva je uzavřena s distributorem na výkup elektrické energie na tzv. Zelený bonus. Vyrobí-li tedy FVE 1kWh elektrické energie mohou nastat dvě situace:

a) Spotřebuji si tuto kilowathodinu elektrické energie v domě sám. Ušetřím tedy například 4Kč, které bych jinak musel distributorovi zaplatit a ještě mě distributor ( to je E.ON, ČEZ, PRE) zaplatí za tuto mnou spotřebovanou kilowathodinu 11,280 Kč pokud mám elektrárnu s výkonem do 30kWp a nebo 11,180 Kč, mám-li elektrárnu s výkonem nad 30 kWp

b) Tuto kilowathodinu nespotřebuji v mém domě, protože v danou chvíli nemám takový odběr a tak se energie automaticky směruje do distrituční sítě. V tomto případě opět dostanu Zelený bonus dle výše uvedeného algoritmu a navíc mě distributor za tzv. silovinu dá ještě například 1Kč.

2) FVE je připojena přímo do distribuční sítě a smlouva je uzavřena s distributorem na přímou dodávku do sítě. Tuto energii si tedy sám v domě nemohu spotřebovat, ale mohu ji pouze prodat distributorovi. V takovém případě mně za jednu kilowathodinu vyrobenou z mé sluneční elektrárny zaplatí s instalovaných výkonem do 30kW čásku 12,250 Kč, resp. s instalovaných výkonem nad 30kW částku 12,150 Kč.

Zúčtovací období si můžete zvolit měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.
Comments