Závazek

Závazek České republiky vůči Evropské unii v podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě má dosáhnout 8% do roku 2010, celkový průměr všech států unie v roce 2020 má dokonce dosáhnout 20%. V případě nesplnění kvót hrozí sankce. Současná výroba energie z obnovitelných zdrojů v České republice přitom dosahuje pouze 4,5%.

Comments