Životnost FVE

Životnost fotovoltaických panelů značky SunPower je minimálně 30 let. V průběhu let se výkon slunečních panelů snižuje. Výrobci po 12 letech provozu garantují účinnost solárních panelů 90%. Po 25 letech je garantovaná účinnost 80%.

U značky SunPower bylo několika letým měřením v Německu prokázáno, že fotovoltaické panely značky SunPower vyrobí z instalované 1kWp 1100 kWh el. energie za rok. To je o 10% více, než desítky ostatních měřených panelů.

Dále bylo reálným měřením zjištěno, že po 9 letech instalovaných panelů značky SunPower klesl nominální výkon panelů o pouhé 1%.

Comments